Program

Kongres je ohodnocen KVL ČR 6 kredity.

8.00 – 9.00 registrace + coffee break
9.00 – 9.15 zahájení konference
9.15 – 11.15 odborná sekce – koně

Doc. MVDr. Barbora Bezděková, Ph.D., Dipl.ECEIM
Nodulární kožní léze u koní

Doc. MVDr. Barbora Bezděková, Ph.D., Dipl.ECEIM
Pruritus u koní

Doc. MVDr. Jana Mezerová, Ph.D.
Řešení ran končetin koní – práce nejenom pro koňské specialisty

Odborná sekce – skot

11.15 – 11.45 Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl. ECBHM (FVL VFU Brno)
Metabolické poruchy a interkurentní onemocnění dojnic v peripartálním období
11.45 – 12.35 Prof. DVM. Otto Szenci, DrSc. Dipl.ECBHM
(Veterinární univerzita Budapešť)
Diagnostika a terapie postpartálních onemocnění dělohy dojnic
12.35 – 13.15 MVDr. Jan Šterc, Ph.D. (praktický veterinární lékař, Brno)
Chirurgické zákroky na končetinách skotu
13.15 – 14.00 coffee break
14.00 – 15.00 odborná sekce – drůbež
MVDr.Viktor Tukač, CSc.
Papoušek – běžný pacient v české veterinární ordinaci
15.00 – 16.45 odborná sekce – prasata
Vybraná enterální onemocnění prasat
Odborným garantem programu je CPVS

MVDr. Z. Semerád
Úloha dozorových orgánů při zajištění zdraví zvířat

MVDr. P. Šatrán, Ph.D.
Salmonelóza jako zoonóza

MVDr. L. Czanderlová, Ph.D.
Clostridiové infekce

MVDr. I. Kucharovičová
Laboratorní diagnostika bakteriálních enterálních infekcí prasat
16.45 – 17.15 HOT TOPIC
Ing. Irena Vacková, CSc.
Využití kmenových buněk ve veterinární medicíně

MVDr. Radek Musil
Nové možnosti léčby degenerativních ortopedických onemocnění pomocí kmenových buněk
17.15 – 18.15 společenské setkání


ÚVOD   |   ZÁŠTITA   |   PROGRAM   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   REGISTRACE   |   MINULÉ ROČNÍKY   |   FOTO   |   KONTAKT