Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolte, abych Vás opět přivítal na stránkách nového projektu „ Veterinární medicína pro praxi „.

Na jaře letošního roku proběhl 1. ročník tohoto kongresu se zaměřením na „malá zvířata„, kterého jste se zúčastnili v hojném počtu. Celkový počet všech návštěvníků byl 245 a 23 firemních zástupců.

Na základě této naší první zkušenosti jsme se rozhodli koncept relativně krátkých sdělení k jednotlivým tématikám zopakovat a pro tentokrát zaměřit i na „velká zvířata“.

Součástí programu opět bude zajímavý HOT TOPIC, jako tomu bylo u malých zvířat.

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

závěrem mi dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na tento kongres, a budeme se těšit na opětovné setkání s Vámi.

Zdeněk Brych
ředitel a předseda představenstva V.M.EST, a.s.

Záštitu převzal prezident KVL ČR MVDr. Jan Bernardy Ph.D.


ÚVOD   |   ZÁŠTITA   |   PROGRAM   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   REGISTRACE   |   MINULÉ ROČNÍKY   |   FOTO   |   KONTAKT