Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

Dovolte , abych Vás přivítal na nových stránkách zcela nového projektu „ Veterinární medicína pro praxi „. Naše společnost V.M.EST, a.s. se léta zabývá organizováním lékařských veletrhů, kongresů, výstav.

Před časem nás velmi oslovil francouzský projekt Medicína pro praxi, který již léta velmi dobře funguje ve Francii a je o něj velký zájem a tak jsme ve spolupráci s francouzskou organizací sdružující praktické lékaře začali v ČR organizovat kongres v Medicíně pro praxi.

Jaký je cíl tohoto projektu? Je informace praktické lékaře o novinkách v jednotlivých medicínských oborech , nových léčebných postupech… a to vše v jednom dni. Přednášky jsou koncipovány formou relativně krátkých sdělení k jednotlivým tematikám. V areálu kongresu je prostor pro prezentaci firem.

Cílem tedy je, aby praktický lékař, který se právě nespecializuje na např. diabetologii získal ucelenou informaci o aktuálním dění v medicíně. Na základě těchto zkušeností jsme si řekli ,proč pouze humánní medicína a ne také její sestra medicína veterinární? Když jsme vybírali místa tak jednoznačně Brno, kde sídlí Vaše Alma Mater.

Je naší snahou ukázat veterinární medicínu jako významný moderní obor, který má velký potenciál v rámci mezioborové spolupráce, a obor s velkými možnostmi rychle reagující na trendy v léčbě v 21.století.

Do budoucna chceme také zvát praktické lékaře ze Slovenska, Polska, Maďarska a Rakouska. Zveme Vás srdečně do Brna , abychom zde společně založili novou éru, novou tradici.

Zdeněk Brych
ředitel a předseda představenstva V.M.EST, a.s.

Záštitu převzal prezident KVL ČR MVDr. Jan Bernardy Ph.D.


ÚVOD   |   ZÁŠTITA   |   PROGRAM   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   REGISTRACE   |   KONTAKT