Program

8:00 Registrace účastníků
9.00-9.15 Zahájení
   
9.10-13.00 DOPOLEDNÍ BLOK
   
9.10-9.45 Embryotransfer u klisen
  MVDr. Mráčková Miroslava, Ph.D.
9.45-10.15 Možnosti ovlivňování plodnosti u hřebců
  MVDr. Horáčková Eliška, Ph.D.
10.15-10.55 Kvalita preimplantačních embryí a jejich přežívání u savců
  Prof. MVDr. Lopatářová Miloslava, CSc.
   
10.55-11.30 Přestávka
   
11.30-12.10 Aktuální možnosti asistované reprodukce u skotu
  doc. MVDr. Čech Svatopluk, CSc.
12.10-13.00 Problematika ztížených porodů a mrtvě narozených telat (AJ)
  Prof. Dr. Szenci Ottó, Dr.h.c.
   
13.00-14.00 Oběd
   
14.00-16.00 ODPOLEDNÍ BLOK
   
14.00-14.30 Aktuální problémy v reprodukci prasat
  doc. MVDr. Doležel Radovan, CSc.
   
16:00 Závěr kongresu
   
(Změna programu vyhrazena)


ÚVOD   |   ZÁŠTITA   |   PROGRAM   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   REGISTRACE   |   MINULÉ ROČNÍKY   |   FOTO   |   KONTAKT